Chính sách bảo hành
  Đang tải... Vui lòng chờ...
Lượt Truy Cập
CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Về chính sách bảo hành sản phẩm, công ty Minh Đức xin thông báo các điều kiện được bảo hành và không được bảo hành:

Được bảo hành: Khách hàng sử dụng đồng bộ sản phẩm của công ty theo đúng quy trình hướng dẫn sử dụng của công ty. 

Không được bảo hành: Khách hàng không sử dụng đồng bộ, không dungd tỉ lệ, quy trình kỹ thuật do công ty hướng dẫn, hoặc pha chế với các mặt hàng khác, công ty sẽ không hỗ trợ bảo hành cho những trường hợp này.